« ‹ (1 / 1) › »
Avatar
il תומר
0/5

לעתים אנו מדמים אנשים מסויימים כבני אל מוות. אריה נתפס בעיניי ככזה. אדם שבשקט מוחלט ידע להקרין חמימות, יושרה, איכפתיות ונועם הליכות, אדם שלא נתפס בעיני רבים מאתנו שזהו, יותר לא נראה אותו בהפסקות צהריים בחד"א, בסיכומי שנה, או סתם מצטופפים יחדיו במעלית.
אריה הוא אותו אדם שנתקלתי בו בשירותים כשהייתי בקורס,
הוא אותו בנאדם שקרא לי ממרומי הבמה בתחילת 2006 לקבל מידיו תעודת הצטיינות,
הוא אותו אדם שידע להגיד שלום עם חיוך בכל מצב,
וחברים!! זה אותו אדם שהוביל את החברה הקטנה שאליה אני הגעתי לפני חמש שנים למקום שבו היא נמצאת היום.
היום בקפיטריה ראיתי את לובה היקרה דומעת ממש, היא הצליחה לגנוב גם ממני דמעה ולהבין שהאיש היקר הזה, שהלך אמש בדרך כל הארץ, הוא אותו אדם שהיה איכפת לו מכולנו,המשפחה, העובדים, הלקוחות, איכות הסביבה ומה לא.
איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא?י
מרכין ראש בכבוד ומודה על הזכות שנפלה בחלקנו להיות מונהגים ע"י מנכ"ל בעל מעלות כה רבות.
שלא נדע עוד צער.

Avatar
il דניאל היילוייל
0/5

מכתב מדניאל...
http://daniel.heilwe…7%90/

Avatar
il ארז היילוייל
5/5

קישור אחד שווה מאה תגובות ואפילו יותר....

http://tinyurl.com/67f37n Ynet-
http://www.globes.co…=2173 Globes
http://cafe.themarke…00827 MarkerCafe
http://cafe.themarke…01285 MarkerCafe
http://cafe.themarke…05272 MarkerCafe
http://cafe.themarke…15356 MarkerCafe
http://hitech.themar…02589 TheMarker
http://tinyurl.com/5dr3fu Calcalist-
http://www.facebook.…80286 FaceBook
http://www.facebook.…67930 FaceBook

« ‹ (1 / 1) › »
guestbook hosting by Exclusive Hosting